V e n e t s i a l a i s e t la 27.8.2022

Aika: 27.8.2022
Paikka: Rannassa

Venetsialaisia vietetään rannassa.

Tarkemmat tiedot laitetaan Saunalan ilmoitustaululle.